Hlavní město Praha [ Kraj (region NUTS 3) ]

Hlavní město Praha - informace z encyklopedie